This Page

has moved to a new address:

ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Mucosectomía de lesión polipoidea rectal sesil de gran tamaño con extension lateral superficial (Lesión mixta: Pólipo sesil tipo I + lesión no polipoidea ligeramente elevada tipo 0-IIa con extensión lateral superficial granular; G-LST). Clasificación de París-Japón

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service